ตัวเลือกไบนารี Zone

VW ทางการค้า - อะไรมีผลกระทบหรือไม่