ตัวเลือกไบนารี Zone

ไบนารีตัวเลือกสินทรัพย์ - ในตัวเลือกไบนารีคืออะไร