ไบนารีตัวเลือกสัญญาณ – ได้รับการคัดสรรสัญญาณไบนารีดีที่สุด