ตัวเลือกไบนารี Zone

ในตัวเลือกไบนารีโบรกเกอร์คืออะไร และวิธีทำเลือก