ตัวเลือกไบนารี Zone

แตะตัวเลือกคืออะไร และอย่างไรนั้น