ตัวเลือกไบนารี Zone

เวลาสั้น ๆ เฟรมในตัวเลือกไบนารี