ตัวเลือกไบนารี Zone

เป็นช่องบรรทัดขนาน ได้รับคำตอบ