ตัวเลือกไบนารี Zone

เชิงเทียนซับซ้อนก่อและตัวเลือกไบนารี