ตัวเลือกไบนารี Zone

วิธีการเลือกชนิดตัวเลือกในตัวเลือกไบนารี