ตัวเลือกไบนารี Zone

ตัวเลือกการโทรในตัวเลือกไบนารีคืออะไร