ตัวเลือกไบนารี Zone

ตรงกันข้ามเห็นออสซิลเลเตอร์ - ตัวเลือกไบนารีทำง่าย