ตัวเลือกไบนารี Zone

ชนิดของช่องว่างในตัวเลือกไบนารี