ตัวเลือกไบนารี Zone

ข้อจำกัดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในตัวเลือกไบนารี