ตัวเลือกไบนารี Zone

ขอบเขตของไบนารีตัวเลือกค้า - อธิบายตัวเลือกขอบเขต